ثبت‌نام در سایت
زندگی مسیریه پر از پستی و بلندی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

از: mariatmejia

هرگز خودتون رو محدود نکنید!! بزرگ فکر کنید!! به خودتون ایمان بیارید! مهم نیست با چه چیزهایی سروکار داشتید، بهترین استفاده رو از هر موقعیتی کنید. زیاد عاشق باشید! واقعا زندگی کنید! سختی ها رو بپذیرید و با متانت و بدور از تلخی یا پایین آوردن ارزش خودتون با اونا کنار بیاید. ♥ هیچ چیزی پایدار نیست پس همه چیز و همه افراد رو بپذیرید. همه رو... خوب و بد، یه معلمه. ♥ ازنظر معنوی تکامل پیدا کنید و فقط به مسائل مادی نپردازید... من ♥ مادیات... اما در آخر روز چیزی که روح و قلبمون رو ارضا میکنه حس خوب معنوی و قلبی شاد و وجدانی راحته. ♥ ممکنه درگذشته کارای بد زیادی کرده باشم... بعضیا هم بیشتر... یا کمتر... اما من حسابم رو دادم و الان وقت برداشت چیزیه که کاشتم. هرگز نذارید افراد بدچشم و حسود به شما حس کمتر بودن رو القا کنن... تنفر و عصبانیتشون انعکاسی از کسیه که هستن و طوری که راجع به خودشون فکر میکنن. اونا شاهد زندگیتون هستن و فکر میکنن زندگیتون کامله (که نیست). هیچکس زندگی کاملی نداره یا بی مشکل نیست!! تفاوت تو نوع نگاهیه که ما به شرایط سخت داریم و نیمه پر لیوان تا نیمه خالیش... سال های خیلی زیادی طول کشید تا من به اینجایی که هستم رسیدم و الانم عاشق 40 سال بودنمم. میدونم چی میخوام و میدونم چطوری بهش برسم... و میدونم که هنوز همه چیز رو نمیدونم. هنوز دارم این چیزی که بهش زندگی میگیم یاد میگیرم بقیش هنوز نامکتوبه. مثل مادرم که میگه: زندگی مسیریه با گل های ریز پراز تیغ.

عشق و روشنایی،

Maria T Mejia

 
---------